Stalna, posebna privremena tela

Stalna radna tela

Komisija za privredu -7 članova
Komisija za društvene delatnosti – 5 članova
Komisija za propise – 5 članova
Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose – 5 članova
Komisija za predstavke i žalbe – 5 članova
Komisija za administrativno – mandatna pitanja – 3 člana
Komisija za davanje u zakup građevinskog zemljišta – 5 članova
Komisija za budžet i finansije – nije izabrana
Komisija za planove – 4 člana
Komisija za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine – nije izabrana
Komisija za dodelu Nagrade Opštine i Posebnog javnog prinzanja Opštine Bački Petrovac – 5 članova
Opštinska izborna komisija – 20 članova (predsednik, zamenik predsednika, 8 članova, 8 zamenika članova, sekretar i zamenik sekretara)
Komisija za primopredaju dužnosti – 3 člana.

Posebna radna tela

Savet za praćenje etičkog kodeksa – nije izabran
Savet za mlade – 7 članova
Savet za ravnopravnost polova – 7 članova
Savet za međunacionalne odnose – 8 članova
Savet za javnu bezbednost opštine – 14 članova
Opštinski štab za vanredne situacije – 18 članova

Privremena radna tela

Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac – 7 članova
Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić – 14 članova
Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin – 14 članova
Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac – 18 članova
Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini – 7 članova
Radna grupa za održivo upravljanje komunalnim otpadom – 3 člana
Fond za razvoj poljoprivrede opštine sastoji se od Upravnog odbora (5 članova) i Nadzornog odbora (3 člana)