Razglednica

Opštinu Bački Petrovac sačinjavaju četiri naselja, od kojih je Bački Petrovac naselje gradskog karaktera, dok su ostala seoska naselja panonskog tipa: Kulpin, Gložan i Maglić.