Razglednica

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u opštini Čoka u osam naseljenih mesta živi 11.388 stanovnika, što je manje za 2.444 nego u prethodnom popisu, kada je opština imala ukupno13.832 stanovnika. Brojke pokazuju da je za jednu deceniju ova opština izgubila stanovnika veličine sela Padej, koje je ujedno i najveće selo u opštini. Samo gradsko jezgro opštine čini MZ Čoka, sa nešto više od četiri hiljade stanovnika, a slede Padej i Ostojićevo (sa po oko 2.400 ljudi), potom selo Sanad sa oko 1.150 stanovnika i preostala četiri sela Jazovo, Crna Bara, Vrbica i Banatski Monoštor, koji zajedno imaju oko 1.500 stanovnika.

Nacionalnu strukturu stanovništva Čoke većinski čine Mađari, potom Srbi, ali ima i Roma i Slovaka, dok je pripadnika ostalih nacionalnih zajednica u izuzetno malom broju.