PDF Dokumenta Opštine Ruma

Odluka o budžetu OpštineRuma za 2012. godinu

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2013. godinu