PDF Dokumenta Opštine Novi Bečej

Akcioni plan Opštine Novi Bečej, 2009-2012

Odluka o budžetu Opštine Novi Bečej za 2012. godinu

Program rada Centra za socijalni rad Opštine Novi Bečej za 2012. godinu

Informator o radu organa Opštine Novi Bečej, 2012. godine

Odluka o budžetu Opštine Novi Bečej za 2013. godinu

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Novi Bečej

Odluka o prestanku mandata odborniku Isakov, Miljanu

Strategija održivog razvoja Opštine Novi Bečej