Opštinski funkcioneri

Do 1994. godine je bio zaposlen u PK Čoki u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posle toga se zaposlio u fabrici Agroseme-Panonija u Senti, u sektoru dorade semena. U prethodnom mandatu je bio zamenik predsednika opštine Čoka. Otac je jednog deteta.

Zoran Jovanov, zamenik predsednika opštine, rođen je 1973. godine u Senti. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, na smeru unutrašnjih poslova. Radno iskustvo dugo 11 godina stekao je na poslovima advokatskog pripravnika, izvršioca za prekršajni postupak Poreske uprave Senta, sekretara akcionarskog društva Fabrika šećera TE-TO Senta i direktora JP Direkcija za izgradnju opštine Čoka. Oženjen je i otac dva deteta.

Mirjana Marjanov, predsednica Skupštine opštine, rođena je 1958. godine u Velebitu, u Opštini Kanjiža. Završila je gimnaziju i pre stupanja na političku funkciju radila u privatnom preduzeću. Članica je Demokratske stranke i prvi predsednik Opštinskog odbora stranke u Čoki. Kao funkcionerka opštine Čoka, u prvom mandatu je bila zamenica predsednika opštine Čoka, a u drugom mandatu članica Opštinskog veća za zdravstvo i socijalnu politiku. Udata, je majka dvoje dece i baka dva unučeta.