Intervju: Modest Dulić, gradonačelnik Subotice

1. Da li gradska javna preduzeća u Subotici imaju planove rada za 2012. godinu i da li su oni dostupni javnosti putem veb sajtova, npr.?

Javna preduzeća čiji je osniivač Grad Subotica, kao što je to Zakonom o javnim preduzećima u ostalom i predviđeno, imaju tzv. program poslovanja za svaku kalendarsku godinu. U ovim programima obuhvaćeni su planirani izvori prihoda i pozicije rashoda, zatim planirani način raspodele dobiti preduzeća, elementi za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, kao i politike zarada, potom planovi investicionih ulaganja, i unapređenja poslovanja i drugo. Skupština grada je na svojoj sednici održanoj 9. februara 2012. godine dala saglasnost na programe poslovanja svih 15 javnih i javno-komunalnih preduzeća. Ovi programi su objavljeni u Službenom listu Grada Subotice koji se može naći na zvaničnoj internet prezentaciji Grada.

2. Kako se kontroliše rad direktora javnih komunalnih preduzeća?

Kontrola rada direktora javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Lokalna samouprava je utvrđena i uređena Zakonom o javnim preduzećima. Naime, budući da organe javnog preduzeća, a to su direktor, upravni i nadzorni odbor imenuje i razrešava Skupština grada, Lokalna samouprava vrši kontrolu nad radom direktora preko organa upravljanja i nadzora. Nadovezujući se na Vaše prethodno pitanje, jedan vid kontrole vrši se i putem davanja saglasnosti Lokalne samouprave na programe poslovanja javnih preduzeća dok se drugi vid odvija kroz redovne konsultacije i sastanke sa direktorima tih preduzeća.

3. Kakav je odnos medija i lokalne samouprave?

Smatram da je odnos medija i Lokalne samouprave intenzivan, otvoren i korektan. Povodom Svetskog dana slobode medija 3. maja 2009. godine u Gradskoj kući je otvoren gradski Medija centar – „City press room“, koji svakodnevno od 8 do 16 časova služi kao press centar za sva gradska preduzeća i institucije, gde se godišnje održava oko 200 konferencija za medije. Svakodnevno se iz ovog centra, gde je zaposleno dvoje profesionalaca, šalju relevantne informacije i saopštenja o radu gradskih službi i ostvaruje kontakt sa gradskim funkcionerima, na zahtev novinara. Konačno, Medija centar je opremljen  ozvučenjem, rasvetom, računarima, brzim internetom, osvežavajućim napicima, gde predstavnici medija mogu pripremati i slati svoje izveštaje i snimke, bez ikakve nadoknade.

Što se tiče saradnje medija sa gradonačelnikom i njegovim kabinetom, na sve zahteve redakcija pokušavamo da odgovorimo brzo i potpuno.

4. Zbog neslaganja između članova Demokratske stranke i članova Saveza vojvođanskih Mađara, da li je u budućnosti moguće prekomponavanje lokalne vlasti u Subotici?

Nasi su odnosi, u pocetku,  bili optereceni velikom dozom nepoverenja zbog dvogodisnjih razmirica i politickih sukoba…svakim se danom, uvereni da jedino konstruktivnim prisustvom i saradnjom mozemo resavati nagomilane probleme u drustvu, komunikacija poboljsava i sve sam sigurniji da, u saradnji sa koalicionim partnerima,nasa  zajednicka saradnja ima perspektivu..

5. Predizborna obećanja – šta je od tih obećanja urađeno od uspostavljanja nove lokalne vlasti, tačnije, od momenta stupanja na dužnost novog gradonačelnika Subotice?

Svi smo svesni činjenice da je najveći problem građana Subotice, kao uostalom i čitave zemlje, upravo problem nezaposlenosti. Svaka politika koja pretenduje da bude odgovorna i ozbiljna, ne sme se svesti na ispraznu predizbornu retoriku već mora da bude u funkciji stvaranja uslova za bolji život građana. Jedna od centralnih tema naših predizbornih poruka Subotičanima, bila je stvaranje mogućnosti za zaposlenje, a time i pristojan život u ovom Gradu.
Upravo na tragu tog obećanja, kao i na osnovu onoga što je urađeno ili započeto u prethodnom mandatu, a tiče se investicija zarad otvaranja novih radnih mesta, smo usmerili svu našu energiju od trenutka preuzimanja odgovornosti za vođenje Grada. S tim u vezi, možda je najznačajniji rezultat rada Lokalne samouprave u prethodnih sto dana bio početak rada fabrike nemačke kompanije „Continental“ AG za proizvodnju sistema za hlađenje motora gde će posao naći 250 građana Subotice. Ukupna vrednost investicije iznosi 10,7 miliona evra, a početak serijske proizvodnje planiran je za kraj ove godine. U slučaju pozitivnih kretanja na tržištu, ova kompanija bi od 2015. godine, na istoj parceli započela izgradnju novog proizvodnog objekta u okviru druge faze i zaposlila oko 400 radnika. Ovaj rezultat još jednom potvrđuje da smo od Subotice stvorili grad sa najpovoljnijom klimom za investicije najpoznatijih svetskih kompanija i sa najvećim brojem ugovorenih radnih mesta. Privlačenje domaćih i stranih investicija, a time i otvaranje novih radnih mesta, biće okosnica našeg rada i u narednom periodu.
Kao potvrda takve prakse, svedoči i najavljena investicija privrednog društva „Tyrolian Real Estate“ koje je u avgustu izlicitiralo 1,28 miliona eura za parcelu od 4 hektara na lokaciji komercijalne zone „Petar Drapšin“. Očekujemo da u prvoj polovini 2013. godine, na toj lokaciji, otpočne izgradnja tržnog centra u kojem će biti otvoreno 300 novih radnih mesta.

U predizbornom periodu smo građanima obećali da ćemo izvršiti racionalizaciju u onim segmentima javnog sektora gde je to opravdano i izvodljivo, a u cilju sprovođenja politike štednje u uslovima finansijske krize koja nas je zadesila. Tako smo već u prvih mesec dana uveli mere štednje u radu Gradske uprave i javnim preduzećima. Na primer, ostvarili smo značajne uštede u troškovima korišćenja mobilnih telefona i fiksnih telefona koji koriste zaposleni Gradske uprave, umanjili smo broj službenih vozila, a time i potrošnju goriva i slično. Ovo su dakle samo prvi koraci ka jednom sveobuhvatnijem zahvatu racionalizacije rada u javnom sektoru o čemu će javnost svakako biti pravovremeno informisana.

U oktobru mesecu smo, nakon gotovo dve godine isščekivanja, na sednici lokalnog parlamenta doneli odluku o finansiranju rada nacionalnih saveta i na taj način pokazali čvrsto opredenjenje u sprovođenju politike ostvarivanja prava nacionalnih manjina i stvaranja boljih uslova za njihovo prosvetno, kulturno i umetničko profilisanje. U tu svrhu, za ostatak 2012. godine, izdvojeno je ukupno 4 miliona dinara.

Budući da je budžetskih sredstava malo, nastavili smo praksu pripreme i implementacije projekata koje finansiraju međunarodne organizacije, u prvom redu Evropska unija. U decembru mesecu ćemo sa Evropskom unijom ugovoriti donaciju na dva velika projekta ukupne vrednosti od gotovo milion evra, a Grad Subotica će pružiti logističku i stručno-tehničku podršku za dodatnih 11 projekata preko kojih će se u Suboticu sliti više stotina hiljada evra. Kao praktičan primer jedne uspešno obezbeđene donacije, treba navesti da smo u oktobru ove godine, preko Svetskog fonda za zaštitu spomenika kulture obezbedili 70.000 dolara za renoviranje jugoistočne fasade Sinagoge čime nastavljamo uređenje ovog objekta i njegovo privođenje nameni.

Zapoceli smo i konkretne aktivnosti koji za cilj imaju realizaciju projekata kojim se resavaju visegodisnji nasledjeni problemi…posle vise  decenija konacno ce, za oko mesec dana, poceti rusenje skeleta pored otvorenog univerziteta…do kraja godine ce biti i definisan predlog resenja za zelenu fontanu pa i sredstva u budzetu potrebna za njenu sanaciju… Ono sto je najvaznije, a tice se kljucnog problema centa grada, pozorista, jos ove ce nedelje biti predocena moguca radna verzija novog objekta skladu sa stavom skupstine o potrebi upodobljavanja projekta, gabarita, namene pojeinih njenih delova u odnosu na relnu potrebu i finansijske mogucnosti drustva..novoformirana radna grupa ce imati zadatak da vrlo brzo projektantima do kraja definise detalje projektnog zadatka da bi u narednih nekoliko meseci imali konacni predlog projekta novog, realisticnijeg, zivotnog obkekta…

Ovo su samo neki od rezultata postignutih u prethodna tri meseca koji, rekao bih, jasno ukazuju na pravce daljeg rada Lokalne samouprave i njenu rešenost da na sve moguće načine obezbedi kvalitetniji i bolji život svih građana i građanki Subotice, ali i da opravda njihovo poverenje u nas.