U opštini Žabalj realizovana četiri evropska projekta u proteklih sedam godina – Malim sredinama nedostaje stručan kadar – Administrativni problemi: neusklađenost fiskalnog sistema Srbije sa evropskim