Ivana Bus Jovic Archive

Razglednica

Opština Čoka nalazi se u svernobanatskom okrugu, u delu Panonske nizije između Tise, Moriša i Zlatice. Teritorija čokanske opštine graniči se sa teritorijama četiri opštine – sa Novim
Read More