Apatin: Smiljanić smenjen pa ponovo izabran u istom danu

Opština Apatin ima stabilnu većinu predvođenu Socijalističkom partijom Srbije i dugogodišnjim predsednikom opštine Živoradom Smiljanićen. Osim 13 odbornika SPS-a, vlast u Apatinu čini šest odbornika Demokratske stranke, po tri Srpske radikalne stranke i dva odbornika Saveza vojvođanskih Mađara. Jedinu opoziciju predstavljaju tri odbornika Grupe građana “Pokret za Apatin” – Mirko Dražić. Ostali funkcijama i pozicijama učestvuju u vršenju vlasti.

Oko predsednika opštine Apatin često se povlači pitanje nespojivosti funkcija, naime Živorad Smiljanić je uz poziciju prvog čoveka lokalne samouprave do proletos bio i poslanik u Skupštini Vojvodine izabran po većinskom sistemu. On je ranije ove godine podneo ostavku na poslaničko mesto u pokrajinskom parlamentu, za koji smatra da nema nikakvu zakonodavnu funkciju. U skladu s tim, Smiljanić misli da zbog toga funkcije predsednika opštine i pokrajinskog poslanika nisu nespojive. Bez obzira što Živorad Smiljanić od proletos nije pokrajinski poslanik, Agencija za borbu protiv korupcije imala je primedbu na njegovo predsedničko mesto, pa je 30. oktobra održana hitna sednica Skupštine opštine Apatin, na kojoj je Smiljanić razrešen, pa ponovo izabran za predsednika opštine.

Transparentno?

Na zvaničnom veb-sajtu Opštine Apatin navedeni su podaci o funkcionerima, članovima Opštinskog veća, zaposlenima u Opštinskoj upravi, sa sve imenima, adresom stanovanja i nazivom radnog mesta, kao i mesečni izveštaji o broju zaposlenih na određeno i neodređeno vreme i licima angažovanim po ugovoru, te ukupan iznos koji je isplaćen za njihove zarade. Iako sve to deluje vrlo transparentno, odbornici Pokreta za Apatin sumnjaju u tačnost objavljenih podataka. Oni su na pretprošloj sednici Skupštine opštine zatražili informacije i o iznosima zarada novozaposlenih u lokalnoj samoupravi, izveštaj o isplati dnevnica, troškovima reprezentacije, računima za mobilne telefone, spisak službenih putovanja i načinu dodele opštinskih stipendija studentima.

– Imamo informacije da u opštinskoj upravi više od 60 zaposlenih ima plaćene službene telefone. Možda najmanja pretplata od 2.500 dinara nekome nije velika, ali na godišnjem nivou za te novce može se celo odeljenje škole snabdeti kompjuterima – rekao je Milan Dražić, šef odborničke grupe “Pokret za Apatin”.

– Građani Apatina svakodnevno službena vozila viđaju pred privatnim kućama i kafićima, a ne na parkingu zgrade opštine. Broj zaposlenih koji je objavljen na sajtu opštine ne odgovara realnom stanju, jer je veliki broj angažovan po ugovoru i za poslednjih deset godina je skoro udvostručen – ističe Dražić.

Iako je odgovor na odborničko pitanje trebalo odavno da bude objavljen ili barem dostavljen odborničkoj grupi, to nije učinjeno ni posle 40 dana i dve održane sednice Skupštine opštine Apatin. Sekretar SO Apatin Damir Rastović to objašnjava time da traženi podaci još nisu kompletirani, te da nisu hteli da daju polovične odgovore.

Nezaposlenost velika, investicije male

Kao i u drugim vojvođanskim krajevima nezaposlenost, posebno mladih, predstavlja veliki problem i u Apatinu. Zarade se redovno primaju u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima, Apatinskoj pivari, te u još nekoliko privatnih preduzeća. Iako je dosta novca uloženo u Robno-transportni centar (RTC), marinu i pristanište za velike putničke brodove, efekti su za sada praktično nevidljivi. Krajem septembra osnovano je d.o.o. za upravljanje Slobodnom zonom Apatin, koje će raspolagati sa 1,2 miliona kvadratnih metara zemljišta: industrijskim blokom 61, lukom, RTC-om, drumskim i rečnim terminalom. Još jednom je najavljeno proširenje pijace Apatinski tržni centar, te ulaganje slovenačkih investitora u bloku 61. Na stranicama Službenog glasnika evidentirana je i odluka o izgradnji postrojenja za doradu tekstila i fabrike Fleš SRB, za koju će besplatno biti dodeljeno oko 130 hiljada kvadratnih metara zemljišta. Željno se iščekuje početak izgradnje pogona fabrike donjeg rublja Kalcedonija, koja posluje i u Somboru. Opština Apatin je u martu ove godine osnovala JKP “Direkcija za izgradnju”, dok je mesec i po dana kasnije usvojila rebalans budžeta, kojim je opštinska kasa neznatno umanjena. Prosečne zarade u opštini Apatin najveće su u Zapadnobačkom okrugu i redovno su iznad 40.000 dinara. Statistika se oslanja samo na isplaćene zarade u toku jednog meseca, pa se to najvećim delom odnosi na prihode građana zaposlenih u javnim preduzećima, lokalnoj samoupravi i Apatinskoj pivari.

Opština Apatin je budžetski suficit od 17 miliona dinara iz 2012. godine usmerila u poboljšanje uslova stanovanja izbeglih lica, modernizaciju lokalne samouprave, zamenu vodovodnih ceni u selima, i drugo. U toko je i izrada Lokalnog akcionog plana za mlade, jer stari ističe krajem godine.

Tivadar Farago