OSTALO O GRADU SUBOTICA

Predizborno finansiranje lokalnih medija

Subotica se u 2011. godini našla na četvrtom mestu po izdvajanju sredstava iz budžeta, namenjenih lokalnim i regionalnim elektronskim i štampanim medijima koja iznosi ukupno 60 miliona dinara. Finansirano je 14 medijskih kuća (RTV – 3, TV – 2, radio – 3, štampa – 3, internet – 2, ostali korisnici – 1).

Veliki problem predstavlja i činjenica da privatni mediji nisu dužni da lokalnim samoupravama dostavljaju godišnje finansijske izveštaje. Većina dobijenog novca se troši za ljudske resurse, zatim na telefone, struju… dok je mali procenat novca koji se ulaže u troškove proizvodnje sadržaja.

Neposredno pred majske izbore, subotička Komisija za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja raspodelila je oko 16,5 miliona dinara lokalnim štampanim i elektronskim medijima.

Pre isplate sredstava, sa dobitnicima su se zaključiti ugovori o finansiranju ili sufinansiranju. Na ovakav način su se osigurala “međusobna prava i obaveze ugovornih strana.“

Navodna izborna krađa

Nakon subotičkih majskih izbora Savez vojvođanskih Mađara (SVM) je podigao krivične prijave protiv N.N. lica i zatražio poništavanje lokalnih izbora zbog tvrdnje o krađi 30.000 glasova. SVM izražava uverenje da DS opstruira kontrolu izbornog materijala kako se ne bi utvrdilo činjenično stanje.

Predsednik Gradske izborne komisije Vladimir Dragin koji je funkcioner DS i direktor JKP Čistoća i zelenilo u Subotici, ima u svojoj biografiji pravosnažnu sudsku presudu zbog zloupotrebe službenog položaja. On je juna 2000. godine krivično osuđen zbog pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Prevelik uticaj Nacionalnih saveta

Prevelik je uticaj Nacionalnih saveta na uređivačku politiku medija, kulturnih ustanova i škola, što se obrazlaže rečima da su, ustanove kojima rukovode Nacionalni saveti, od izuzetnog značaja za očuvanje kulture, jezika i pisma određene nacionalne manjine. Ovakav uticaj omogućuje postavljanje i smenjivanje urednika i direktora po volji Nacionalnih saveta koje ujedno čine politički kadrovi nacionalnih stranaka.

Neispunjeno obećanje o departizaciji 

Kako bi se vladajuća većina održala u gradskoj skupštini, neophodno je i povećavanje broja zaposlenih partijskih kadrova koji se zapošljavaju u javnim preduzećima, Gradskoj upravi kao savetnici, kao i na drugima radnim mestima, dok su oni koji su bili zaposleni po ugovoru o delu potpisali ugovor o radu na neodređeno vreme.

Na sednici Skupštine grada, bez primedbi i diskusije, izabrano je 480 članova upravnih odbora, nadzornih odbora i raznih komisija.

Ovakve gradske odluke pokazuju da je partijski i lični interes ispred stručnih kvalifikacija pojedinaca. To pokazuje i postavljanje novih kadrova na postojeće stare funkcije, kao i prebacivanje starih kadrova na nove funkcije.

Građani nezadovoljni radom komunalne policije

Većina građana nije zadovoljna radom subotičke komunalne policije koja spada u najkritikovanije službe u gradu. Građani zameraju gradskoj vlasti na netransparentnosti prilikom zapošljavanja i što se do ovog radnog mesta dolazilo zahvaljujući partijskoj vezi ili knjižici.

I pored rada Komunalne policije i dalje ima nereda, smeća po ulicama, polomljenog i uništenog gradskog inventara.

Grad će ove godine izdvojiti 10 miliona dinara za sanaciju štete na javnim površinama, koja je ove godine za 30 odsto veća nego prošle godine.

Povučen sporan Nacrt plana generalne regulacije užeg centra grada kojim je predviđeno rušenje 1065 kuća

U subotičkoj javnosti se gotovo neprimetno i nezapaženo provukla vest o novom nacrtu plana generalne regulacije “I” za zonu gradskog centra i užeg gradskog jezgra kojim je predviđeno za rušenje 1065 kuća i izgradnja višespratnica umesto njih.

Grupa građana “Nasmeši se Subotici” je na adrese ovih kuća podelila više od 1.000 letaka obaveštenja dizajniranih kao smrtovnice.

Zahvaljujući ovoj akciji veliki broj građana je prisutvovalo javnoj raspravi o nacrtu generalnog plana regulacije, koja je održana 16. oktobra i zatražili su od predsednika Komisije za planove Nebojše Janjića da se povuče s tog mesta, jer je pod krivičnom istragom zajedno sa bivšim ministrom Oliverom Dulićem.

Prisutni građani su optužili lokalnu vlast da je nacrt plana generalne regulacije izrađen za potrebe građevinske mafije, izabranih pojedinaca i tajkuna, te da se ovakvim planom u budućnosti otvara mogućnost rušenja stambenih objekata i izgradnja višespratnica, čime se menja struktura celog grada.

Sutradan je predsednik Komisije za planove u Subotici Nebojša Janjić obavestio javnost da je Komisija odbacila sporan nacrt plana užeg centra grada i vratila ga na dopunu.

Povećan broj siromašnih građana

Prema podacima Centra za socijalni rad, 7.000 Subotičana koristi neku vrstu socijalne pomoći. U odnosu na prošlu godinu, procenat siromašnih se povećao za 30 odsto, rečeno je u Centru za socijalni rad.

Grad Subotica mora da plati oko 10 miliona dinara kazne, jer javna preduzeća i ustanove nisu zapošljavala invalide, što je bila njihova zakonska obaveza.

Betonski kostur

Betonski kostur iza Otvorenog univerziteta biće srušen do kraja godine. Prošle nedelje postignut je dogovor između grada i firme Holtek oko parcele kod Otvorenog univerziteta.

U toku nedelje u Službenom glasniku treba da izađe oglas, na osnovu koga će se kasnije izabrati izvođač radova. Nakon višegodišnjeg spora vansudskim poravnjanjem je priznata vrednost parcele od 350.000 evra i uplaćena je firmi Holtek, tako da je površina sada u vlasništvu grada.

Betonska konstrukcija u centru grada popularno nazvana “kostur” koja već 61 godina ruži centar grada konačno će biti srušena. Anketirani sugrađani ne veruju da će objekat biti srušen, jer kako kažu do sada je nekoliko puta bilo najavljivano rušenje kostura.

Pošto nema građevinskih radova očekuje se da će postupak rušenja brzo da se sprovede. Koristiće se nove tehnologije, ali tačno koje znaće se kada se izabere izvođač radova.

Kada je propao pokušaj da se izgradi bioskopska sala postojala su razna rešenja, među kojima je i gradnja desetospratnice.2010.godine je bilo najavljeno rušenje objekta za 1.oktobar, ali je zbog spora sa firmom “Holtek” to prolongirano.